Ako riešiť reklamáciu – 6 častých otázok predávajúcich

Ako mám riešiť reklamáciu? Majitelia obchodov často nemajú istou pri riešení konkrétnej reklamácie. Na internete je množstvo rôznych názorov, ale konkrétna praktická odpoveď chýba. Prinášame odpovede na najčastejšie otázky obchodníkov v oblasti riešenia reklamácií. Musím prijať reklamáciu, keď je tovar viditeľne mechanicky poškodený, napríklad prasknutý? Áno, musíte. Ak je tovar v záručnej dobe, musíte ho na reklamáciu...

Vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii

Spotrebitelia pri uplatnení reklamácie, aj na základe informácií zo spotrebných fór, často požadujú namiesto opravy alebo výmeny tovaru vrátenie peňazí. Ako teda postupovať v prípade, keď spotrebiteľ požaduje vrátiť peniaze za reklamovaný tovar? Práva zákazníka Zákazník má pri podaní reklamácie právo voľby. Podľa § 622 a 623 Obč. zákonníka: 1. môže požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy...

Viete, čo znamenajú pojmy predajca, dovozca, distribútor, výrobca?

V snahe rozšíriť svoju ponuku hľadá dnes množstvo predajcov dodávateľov tovaru pre svoj obchod aj v zahraničí. Kto je predajca, výrobca a distribútor a dovozca? Mýlite si pojmy predajca, dovozca, distribútor, výrobca? Definície týchto pojmov sú uvedené v zákone takto: Predajca v zákone definovaný ako predávajúci je: 1.osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej...

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Nezáleží na tom v akej oblasti podnikáte, záplava zákonov, noviel a nariadení sa na podnikateľa valí z každej strany. Pokiaľ sa chcete vyhnúť sankciám zo strany štátnych inštitúcií, musíte byť „ v obraze“, lebo NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE. Argumenty, že vaše konanie bolo neúmyselné, kontrolné orgány štátu neberú do úvahy a vaše pochybenie „odmenia“ pokutou. Kto vám môže udeliť pokutu?...

Práva a povinnosti pri kontrole SOI

Aké práva a povinnosti má podnikateľ pri kontrole SOI? Čo môže SOI a ako postupuje? Dostanem pokutu? Aj toto sú otázky, ktoré si často kladú predajcovia. Základné zhrnutie práv a povinností nájdete v tomto článku. Vaše povinnosti ako kontrolovanej osoby voči SOI Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť...