Viete, čo znamenajú pojmy predajca, dovozca, distribútor, výrobca?

V snahe rozšíriť svoju ponuku hľadá dnes množstvo predajcov dodávateľov tovaru pre svoj obchod aj v zahraničí. Kto je predajca, výrobca a distribútor a dovozca?

Mýlite si pojmy predajca, dovozca, distribútor, výrobca? Definície týchto pojmov sú uvedené v zákone takto:

Predajca v zákone definovaný ako predávajúci je:

1.osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2. podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

3. fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.

4. fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky, okrem potravín.

Výrobca je:

1. osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku.

2. osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu.

3. dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2.

Dovozca je podnikateľ, ktorý uvedie na trh členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom alebo uvedenie takéhoto výrobku na trh sprostredkuje.

Dodávateľom je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Distribútor je podnikateľ, ktorý výrobky predáva, sprostredkúva ich predaj alebo ich iným spôsobom poskytuje používateľom, ale svojou činnosťou priamo neovplyvňuje vlastnosti výrobku. Výrobky distribuuje. Distribútorom je aj dodávateľ.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *