Ako riešiť reklamáciu – 6 častých otázok predávajúcich

Ako mám riešiť reklamáciu?

Majitelia obchodov často nemajú istou pri riešení konkrétnej reklamácie. Na internete je množstvo rôznych názorov, ale konkrétna praktická odpoveď chýba.

Prinášame odpovede na najčastejšie otázky obchodníkov v oblasti riešenia reklamácií.

Musím prijať reklamáciu, keď je tovar viditeľne mechanicky poškodený, napríklad prasknutý?

Áno, musíte. Ak je tovar v záručnej dobe, musíte ho na reklamáciu prijať aj v tom prípade, že je mechanicky poškodený.

Musím prijať reklamáciu, ak zákazník nemá doklad o kúpe?

Ak zákazník vie iným spôsobom, napríklad záručným listom alebo výpisom z účtu dokázať kúpu tovaru u vás, tovar na reklamáciu musíte prijať. V opačnom prípade (teda zákazník nemá žiadny doklad o kúpe) nie ste povinný reklamáciu prijať. Jednou zo základných podmienok uplatnenia reklamácie je hodnoverným spôsobom preukázať kúpu tovaru u vás.

Som povinný zákazníkovi poskytnúť kópiu odborného posúdenia?

Ak ste reklamáciu zamietli na základe odborného posúdenia, ste povinný najneskôr do 14 dní od ukončenia reklamačného procesu, zákazníkovi poskytnúť kópiu odborného posúdenia.

Do kedy musím vrátiť peniaze za reklamovaný tovar?

Pokiaľ ste reklamáciu ukončili odstúpením od kúpnej zmluvy vy (t.j. výrobok nebolo možné opraviť ani vymeniť), ste povinný vrátiť kúpnu cenu výrobku neodkladne, t.j. čo najskôr, ale najneskôr do 14 dní od ukončenia reklamácie.

Môžem vrátiť peniaze za tovar zákazníkovi cez IB?

Ak zákazník nepožaduje vrátenie kúpnej ceny výrobku v hotovosti a spôsob platby cez IB mu vyhovuje, nie je problém vrátiť sumu cez IB. Ak však zákazník požaduje vrátenie sumy v hotovosti, ste povinný mu túto sumu vrátiť v hotovosti.

Tovar reklamuje zákazník podnikateľ. Musím vybaviť reklamáciu v 30 dňovej lehote?

Prijatím zákona 102/2014 Z.z. sa podnikateľ (živnostník i právnická osoba) už nepovažujú za spotrebiteľa. Teda ak sa na vystavenej faktúre nachádza IČO, DIČ kupujúceho, takýto zákazník už nie je spotrebiteľom a reklamáciu vybavujete podľa Obchodného zákonníka. 30- dňovú lehotu na vybavenie reklamácie nie ste povinný dodržať.

Ak sa chcete o riešení reklamácie dozvedieť viac, stiahnite si ZDARMA náš ebook 7 hlúpych chýb pri riešení reklamácií.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *